Motivační faktory prodeje

Zajisté i Vy si kladete otázku, zda prodat nebo neprodat svou lékárnu? Odpověď na tuto otázku obnáší značný duševní boj, ale na druhou stranu se k tomuto kroku odhodlalo před Vámi mnoho Vašich kolegyň a kolegů.

Dovolujeme si Vám rekapitulovat nejčastější motivační faktory k prodeji:

  • Generační obměna: jde o skupinu klientů, kteří zpravidla byli u privatizace Lékárenské služby a nenašli rodinného pokračovatele. Tito klienti jsou v důchodovém věku a chtějí si výnosem splnit své sny
  • Strach z konkurence řetězců: typickým představitelem této skupiny je lékárník s vysokou odbornou erudicí, který se nechtěl realizovat do role managera.
  • Strach z vývoje zdravotnictví: asi společný motivační faktor všech skupin. Zdravotnictví v ČR prochází a bude procházet reformami. Jejich společným rysem je plošné snižování úhrad státu a zvyšování spoluúčasti pacientů.
  • Výstavba konkurenční lékárny v blízkosti: tímto krokem se dostává mnoho klientů pod značný tlak a ne každý má zájem na konkurenční boj.

Pokud se rozhodnete pro naší firmu, máte vysokou šanci úspěšně realizovat nákup nebo prodej Vaší lékárny.

Motivační faktor prodeje lékárny

NOVINKY A INFORMACE