Proces prodeje lékárny

Rádi bychom Vás zjednodušenou formou seznámili s celým procesem prodeje Vaší lékárny.

Milník č.1 – Uzavření smluvní dohody o mlčenlivosti mezi Vámi naší firmou

Tato smlouva upravuje pravidla pro zacházení s Vašimi citlivými údaji, které budeme potřebovat pro seznámení s Vaším podnikáním. Zjednodušeně řečeno, tato smlouva bude Vaší pojistkou pro“ účelové vytahování informací o Vaší firmě falešnými zájemci“.

Milník č.2 – Poskytnutí základních provozních informací

V této fázi si vyjasníte, jakou formou budete Vaši lékárnu prodávat. Dle právní subjektivity se může principiálně jednat o prodej: obchodního podílu, akcií, části podniku apod. Poskytnete nám údaje o parametrech provozovny, nájemních podmínkách, personálním obsazení, režijních nákladech a tržbách. V oblasti tržeb nás bude zajímat selekce na tržby za recepty (RX), volný prodej (OTC), zdravotní pomůcky aj. Dále budeme vyhodnocovat skladbu marže u těchto segmentů.

Milník č.3 – Indikativní nabídka

Na základě analýzy předchozích údajů, obdržíte od zájemce prvotní nabídku, její součástí budou zpravidla další požadavky na upřesnění dílčích parametrů.

Milník č.4 – Due dilligens

V případě vážného zájmu kupce budete absolvovat detailní analýzu Vašeho podnikání tzv. due dilligens. To se zpravidla skládá z těchto oblastí:

  • Smlouvy a registrace
  • Účetnictví a ekonomika
  • Provoz
  • Personalistika

Milník č.5 – Uzavření kupní smlouvy

Úspěšný prodej Vaší lékárny je zakončen uzavřením příslušné kupní smlouvy a protokolárním předáním provozovny.

Proces prodeje lékárny

NOVINKY A INFORMACE